top of page
Search

Benjamin de rups


Benjamin de rups.jpg

Leren omgaan met verlies en verdriet

Ook kinderen komen in hun leven in aanraking met verlies en verdriet.

In deze tijd van ‘herinneren’ kunnen verhalen, liedjes en tekeningen helpen bij

het benoemen van gevoelens die bij verlies en verdriet horen.

Een mooi beeld is Benjamin de (knuffel) rups. Benjamin is een wijze vriendelijke rups, die al veel heeft meegemaakt, dat kun je zien aan al die stukjes van zijn lijf.

Elk stukje van de rups staat voor een gevoel en ziet er ook anders uit (bijv. rood = boos, geel = blij, paars = bang)

Door kinderen met behulp van Benjamin de rups de gelegenheid te geven om stil te staan bij de verschillende gevoelens die bij verlies en verdriet kunnen horen, wordt het voor hen gemakkelijker om zich te uiten en over hun gevoelens te praten. Ze kunnen er natuurlijk ook gewoon troost bij zoeken.


37 views0 comments
bottom of page