top of page
Search

'Goed je best doen, hoor!'


Laatst hoorde ik op een school een ouder, ‘s morgens bij het afscheid nemen, tegen een kleuter zeggen: “Goed je best doen hoor!”

En op de één of andere manier bleef dat zinnetje die dag in mijn hoofd zitten;

wat bedoelde die ouder daar eigenlijk mee?

*Was er een reden om aan te nemen dat het kind die dag niet zijn best zou gaan doen?

*Was er die dag misschien een belangrijke toets?

*Was het op school misschien moeilijk voor het kind?

*Was er thuis wellicht iets voorgevallen en hoopte de ouder met dat zinnetje het kind ‘op het goede spoor’ te houden?

*Of was het gewoon een zinnetje waar eigenlijk geen betekenis in zat, net zoiets als;

‘tot ziens’ of ‘hoe gaat het met je?’

Wat de reden ook was, ik werd mij er ineens van bewust dat met het uitspreken van dat zinnetje er een hele verantwoordelijkheid gelegd werd bij het kind.

Want;

*het veter strikken wil maar niet lukken en het kind doet toch verschrikkelijk zijn/haar best om het te leren. of

*het kind doet echt heel erg zijn/haar best om niet boos te worden maar in de pauze wordt het toch boos. of

*het kind doet grote moeite om de tafel van zeven uit het hoofd te leren, maar krijgt het maar niet voor elkaar.

Is ‘goed je best doen’ een garantie dat iets ook echt gaat lukken?

Ik denk het niet, al zal het vaak wel helpen om iets voor elkaar te krijgen.

Wie kent niet die ingespannen gezichtjes (vaak met de tong uit de mond!) als er iets nieuws geleerd moet worden; knippen met een schaar, voor het eerst letters schrijven of op de computer een spel spelen…

Als een kind door heeft dat ‘goed je best doen’ helpt bij het leren van dingen, zal het vanuit zichzelf zijn of haar best vast wel doen.

Toch zullen dingen ook weleens niet lukken ook al doe je nog zo goed je best.

Is dat erg?

Ik denk het niet, want je hoeft niet alles te kunnen en je kunt ook niet alles. Door alleen het accent op het ‘goed je best doen’ te leggen wordt hier enigszins aan voorbij gegaan. Het is daarnaast ook belangrijk hoe het kind zich op sociaal en sociaal emotioneel gebied ontwikkelt en handelt (al kun je daar natuurlijk ook je best voor doen..)

Soms zijn zinnetjes als; ‘goed je best doen, hoor!’ je mond uit voor je het door hebt en bedoel je het als ouder misschien ook wel anders.

Ik heb die dag nagedacht over een alternatief en kwam uit op;

maak er een mooie dag van!’ (en zo zijn er vast nog wel meer te bedenken!)


395 views0 comments
bottom of page