top of page
Search

Wat is jouw grens?


In de afgelopen maanden is er veel aandacht voor ‘grenzen’. Om ons heen horen en zien we wat er gebeurt als er over grenzen heen gegaan wordt, zowel letterlijk als figuurlijk. Ik vroeg mij daarom af; ‘wat is eigenlijk mijn grens?’ Dat bleek nog best een lastige vraag, want weet je je eigen grens, of kom je daar pas achter als je in een bepaalde situatie verkeerd? In ons dagelijks leven komen er veel situaties voor waar we zelf een grens moeten aangeven, op school, je werk of thuis. Hoe kom je er achter wat jouw manier van grenzen aangeven is?

Er bestaat een oefening waarbij je met een touw op de grond jouw ruimte moet bepalen. Als je die ruimte bepaald hebt en je staat in die ruimte, word je vervolgens uitgedaagd door een ander, buiten jouw ruimte. Wat is dan je eerste reactie?

  • Ga je in de verdediging? (vechten)

  • Stap je uit je ruimte? (vluchten) of

  • Doe je niets? (bevriezen)

Je eerste reactie zegt iets over jou, het is jouw eerst manier van reageren, dat is niet goed of fout.

Interessant is het om erachter te komen wat je op zo’n moment denkt en voelt, maar ook wat je doet en misschien wel zou willen doen. Bewustwording dus.

Naar aanleiding hiervan wil je misschien wel een verandering; bijvoorbeeld je eigen ruimte aanpassen, je houding veranderen zodat je blijft staan of juist een duidelijke reactie geven zodat de uitdager stopt.

Wil je minder ‘vechten’?

Let dan eens op je eigen houding (hoe sta en kijk ik?) en je manier van praten (wat zeg ik en hoe zeg ik het?) Kan en/of wil ik daar iets in veranderen?

Heb je de neiging om (boos of verdrietig) weg te lopen, te ‘vluchten’?

Probeer dan juist eens te blijven staan en te achterhalen wat dat met je doet. Kun je je boosheid/verdriet ook op een andere manier uiten?

Als je niet wilt ‘bevriezen’, denk dan eens na waardoor je de neiging hebt om niets te doen in een grensoverschrijdende situatie (gewoonte, machteloosheid, angst, minder zelfvertrouwen?) Zie je daar een mogelijkheid om iets te veranderen?

Door dit bij jezelf na te gaan, kun je bewuster én op een effectievere manier je grens aangeven. Daar ben jezelf (en is je omgeving..) bij gebaat!


103 views0 comments
bottom of page